תקנון ותנאי שימוש


ברוכים הבאים לאתר Chocolli.co.il. אתר זה הינו אתר למכירת מארזי מתנה שחלקם מוצרי מאפה, קינוחים ומוצרים אישיים.
באופן המיועד לאירועים, והזמנות פרטיות. 
טרם השימוש באתר קרא בעיון את תקנון ותנאי השימוש באתר. המהווים את הבסיס להתקשרות עם החברה ולרכישה באמצעות האתר.
בעצם השימוש וביצוע פעולות באתר, בכל צורה שהיא, הנך מצהיר ומאשר כי קראת בעיון, הבנת והינך מסכים ומקבל על עצמך את תנאי השימוש ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד החברה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו לך על ידי החברה עצמה בהתאם לתקנון/תנאי השימוש. הכתוב בתקנון ביחס לחברה, מתייחס לרבות למנהלי החברה, נושאי המשרה שלה, עובדיה, יועציה, וכן כל מי שפועל מטעמה של החברה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש ולאמור לעיל, אנא הימנע מכל שימוש באתר.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

זמן אספקה ותנאי רכישה:
 כל המחירים באתר כוללים מע"מ.
 התמונות להמחשב בלבד.
 הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
 החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה בעת ביצוע הרכישה באתר.
ניתן לרשום תאריך בו אתם רוצים שההזמנה תבוצע.
מוצרים שכוללים מזון - לפחות 36 שעות מראש (לא כולל שישי שבת)
מוצרים שלא כוללים מזון - הזמנות עד השעה 12:00 בימים א'-ה' יהיה ניתן לאסוף יום למחרת, לאחר קבלת הודעה כי המוצרים מוכנים (לא כולל שישי שבת).
אלא אם כן ציינתם אחרת בעת ביצוע ההזמנה תאריך אחר. 
 הלקוח רשאי לאסוף את המוצרים באופן עצמאי.
רק לאחר קבלת הודעה כי המוצרים מוכנים לאיסוף.
 מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.
ראו מטה תקנון משלוחים.
 החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי אספקה שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל בעלת העסק בווצאפ 054-8350096.

מדיניות ביטול מוצרים והחזר כספי:
 ביטול הזמנה לאחר אישורה - מזמין רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שהודעת שינוי ו/או ביטול על ידי המזמין תתקבל אצל החברה לא יאוחר מיום עסקים מלא אחד לפני מועד האספקה (לדוגמה: הזמנה שמועד אספקתה הינו ביום חמישי בשעה 14:00 ניתן לשנות ו/לבטל עד ליום רביעי בשעה 8:00). בקשות לשינוי ו/או ביטול שיתקבלו לאחר המועד האמור, לא יתקבלו, והמזמין יחויב במלוא עלות הזמנתו (בנוסף לעלות דמי משלוח, ככל שהמזמין יבקש לקבל את ההזמנה כפי שאושרה).
 החזר כספי - תשלום בגין הזמנות ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד ללקוחות פרטיים.
החזר כספי, ככל שיחול, יתבצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו נרכשו המוצרים המוזמנים.
 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות הזמנות שנתקבלו באתר ואשר מועד האספקה שלהן חל ביום העסקים הבא לאחר ביצוע ההזמנה, בהודעה למזמין שתימסר באחת מדרכי ההתקשרות שמסר בעת עריכת ההזמנה וזאת עד 12 שעות בטרם חל מועד האספקה המתוכנן. למען הסר ספק, החברה לא תישא בכל אחריות כלפי המזמין בגין שינוי ו/או ביטול הזמנה כאמור בסעיף זה לעיל.
 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או מפעיליה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועד האספקה ו/או למקום האספקה, ו/או אם יפגעו תקלות המחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת הליך ההזמנה, ו/או אם בשל פגעי טבע ו/או פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע בתהליך רכישת המוצרים ו/או הכנת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי ההזמנה, רשאית החברה להודיע על ביטול ההזמנה, כולה או חלקה, בכל עת, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם ביטול העסקה בנסיבות המפורטות בסעיף זה לעיל.
 פניות בנוגע להזמנה שנתקבלה על ידי המזמין. החברה עושה ככל שביכולתה להעניק ללקוחותיה שירות ברמה הגבוהה ביותר. עם זאת, במידה והמזמין קיבל את ההזמנה ואינו שבע רצון, עליו לפנות לשירות הלקוחות של החברה, בתוך 12 שעות ממועד האספקה, ולפרט מהן הנסיבות אשר בגינן הוא אינו שבע רצון מההזמנה. שירות הלקוחות יצור קשר עם המזמין לבירור פנייתו, אולם יובהר כי אין בעריכת בירור כאמור כדי להוות התחייבות מראש מצד החברה לפצות את הלקוח בכל אופן ו/או בכל סכום.

מדניות החזרת מוצרים:
 מכיוון שחלק מהמוצרים נעשים באופן אישי עבור הלקוח.
ניתן לבטל את העסקה על מוצרים עד 36 שעות לפני מועד קבלת המוצר הנבחר ע"י הלקוח.
ניתן לבטל עסקאות באמצעות פנייה בהודעת ווטסאפ לעסק 054-8350096.
 ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת הודעה חוזרת מהעסק המאשרת את הבקשה לביטול העסקה.
 לא ניתן לבטל עסקה או להחזיר מוצרים לאחר שהלקוח קיבל את המוצר לרשותו כיוון שמדובר במארזים ומוצרים המיועדים אישית ללקוח.
 במקרה של ביטול העסקה לפני תנאים אלו, תחזיר החברה ללקוח את התשלום המלא.

מוצרי מזון:
 טריות המוצרים וצריכתם. המוצרים הנמכרים על ידי החברה הינם טריים, ולרוב מוזמנים ומיוצרים במיוחד בהתאם להזמנות לקוחות החברה, לרבות באמצעות האתר. בהתאם לכך, אלא אם נאמר במפורש אחרת, מוצרים המסופקים למזמין הינם לאכילה ו/או לצריכה ביום האספקה בלבד, אלא ככל שמועדי תפוגת התוקף המופיעים עליהם חלים במועד מאוחר יותר. יובהר בזאת, כי ככל שעל המוצרים המוזמנים נקובים תאריכי תפוגה כאמור, הרי שתאריכים אלו הם באחריות יצרן המזון בלבד, וככל שמוצרים כאמור לא יוצרו על ידי החברה – תאריכי תפוגה אלה לא נבדקים על ידי החברה ואינם באחריותה.
 טיפול ואחסון המוצרים לאחר אספקה. החברה עושה את כל הנדרש כדי למסור למזמין מוצרי מזון טריים וארוזים בצורה המתאימה להם ביותר, ובטמפרטורה המתאימה להם ביותר. החברה ממליצה לשמור עליהם באותם התנאים. יודגש כי החל מחתימת המזמין על תעודת המשלוח, אין החברה תהא אחראית למצבם של מוצרים שסופקו למזמין, לרבות לתנאים בהם אוחסנו ו/או נצרכו מוצרים אלה.
 צריכת המוצרים. צריכת המזונות, המשקאות וכל יתר המוצרים המוזמנים הינה באחריותם הישירה והבלעדית של המזמין ו/או הצרכן, והחברה לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרמו עקב כך, לאי התאמתם לצורכי המזמין ו/או הצרכן ו/או למצבם הבריאותי והפיזיולוגי.
  רגישות למוצרים ו/או רכיביהם. מובהר בזאת, כי באחריות המזמין לוודא כי המוצרים אינם מכילים רכיבים העשויים להפריע ו/או או לגרום למזמין ו/או לצרכן המוצרים המוזמנים לנזק כלשהו במידה ויצרכו סוגי מזון כלשהם המפורטים באתר, וכן לוודא כי המוצרים מתאימים לצרכיו. החברה אינה אחראית לכל נזק בריאותי או אחר שיגרם למזמין ו/או לכל צד שלישי בגין הזמנת המוצרים ו/או צריכתם הנובע ממצבו הבריאותי של צרכן כאמור, לרבות אלרגיות לרכיבי המוצרים.
 מוצרים שאינם מיוצרים על ידי החברה. יובהר בזאת, כי אין החברה אחראית למוצרים אשר לא יוצרו על ידה, ובכלל זה אין החברה אחראית לטריותם של מוצרים כאמור, לרכיביהם, לייצורם, להפצתם (לרבות תנאי ואופן הובלתם), לזמינותם, ויודגש כי מוצרים אלה הינם באחריותו המלאה של היצרן. לפיכך, כל תלונה, טענה ו/או דרישה בקשר עם מוצרים אלה יש לפנות ישירות ליצרן, לפי העניין, לרבות בהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטים על המוצר.
 עסקה למכירת מוצרי מזון. מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן חלות על היחסים שבין הצדדים, לרבות הוראות סעיף 4 לחוק הגנת הצרכן (מדיניות החזרת טובין) בקשר עם איסור החזרה של מוצרי מזון שסופקו ללקוח.
 משקאות אלכוהוליים. מכירת משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק למי אשר מלאו לו 18 שנים. בעת הזמנת מוצר מסוג משקה אלכוהול, המזמין מצהיר ומאשר כי מלאו לו 18 שנים וכי הינו רשאי לרכוש משקאות אלכוהוליים על פי חוק.

הגבלת אחריות
 אחריות החברה. בשל אופיו הייחודי של השירות הניתן באתר, הרי שהחברה לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא בשום נזק ישיר, עקיף, עונשי, מקרי, מיוחד, תוצאתי או כל נזק אחר מכל סוג שהוא (לרבות אך לא רק – נזק גוף, פגיעה, עוגמת נפש וכיוצ"ב), מכל סיבה שהיא (לרבות הבדל בין המוצרים המוזמנים למוצרים המסופקים, אי התאמה לדרישות המזמין, מסירת הזמנה שגויה ו/או חלקית וכד') ומכל סיבה אחרת הכרוכה בדרך כלשהי בהתקשרות עם החברה באמצעות האתר. עם זאת, אם יוכרז על ידי בית משפט ככל שהדין אינו מאפשר את הגבלת אחריות השירות באופן האמור מעלה, יש לפרש סעיף זה באופן המצמצם ביותר את אחריות החברה ככל שהדבר ניתן ובכל מקרה האחריות הכספית של החברה לכל נזק ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, לא יעלו על הסכום שהתקבל אצל החברה בפועל בגין המוצרים המוזמנים שנרכשו ישירות מהחברה באמצעות האתר באותה הזמנה.
 הפרעות לשימוש באתר; תוכן צד שלישי. החברה עושה כל מאמץ על מנת לשמור על פעילותו התקינה של האתר. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי השירות באתר יינתן ללא הפסקות או הפרעות ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי התקשורת, וירוסים ו/או "תוכנות לוגיקה מרושעות" (Malware) אחרות שישולבו באתר ועל כן לא תישא באחריות בגין חוסר יכולת של המזמין להשתמש באתר במועד מסוים ו/או לכל נזק שייגרם לרכוש המשתמשים כתוצאה משימוש באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה אינה אחראית לתוכן, לנתונים ולקישורים הנמצאים באתר אשר הועלו לאתר על ידי גורם שלישי שלא על ידי החברה ו/או על דעתה ("תוכן צד שלישי"), וכן אין תוכן צד שלישי מהווה אינדיקציה להמלצות החברה ו/או עמדותיה. באופן דומה, הימצאותו של קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בשל כך.
 שימוש מותר באתר. השימוש באתר מוגבל לשימוש אישי, סביר והגון בלבד למטרות חוקיות, ואין לעשות באתר כל שימוש מסחרי ו/או שימוש למטרות החורגות ממטרותיו ו/או תנאי התקנון בלא הרשאה מפורשת בכתב מהחברה ("שימוש מותר"). במקרה בו ייעשה שימוש שאינו מותר, בשיקול דעתה הבלעדי של החברה, החברה תהא רשאית להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר החברה, לרבות על ידי חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני ו/או חסימת IP, וזאת ללא מתן התראה ו/או הסברים מראש או בדיעבד. משתמשי האתר מצהירים בזאת כי הינם מכירים ומאשרים את האמור לעיל בקשר עם תנאי שימוש באתר ומתחייבים לעשות באתר שימוש מותר בלבד, ומוותרים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה הנובעים משימוש שאינו מותר כאמור.
 פרטי המזמין וההזמנה. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת נתונים בקשר עם ביצוע ההזמנה באתר, לרבות טעות בהקלדת מועד האספקה, מקום האספקה, פרטי אמצעי תשלום, הערות שונות וכיו"ב.
 תצוגה להמחשה בלבד. באתר מושקע מאמץ רב כדי שהמוצרים השירותים והמידע המצוי בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים. כל התמונות באתר, לרבות אופן וצורת ההגשה, וכלי ההגשה המופיעים בהן, מיועדים להמחשה בלבד. ייתכן שינוי בין מראה המוצר באתר למראהו במציאות וכן שגיאות ו/או אי דיוקים בתום לב.

תקנון משלוחים
 רשימת הערים אליהן מבצעת החברה משלוחים הינה כמפורט כאן. אספקה לאזור ו/או עיר שאינם מפורטים ברשימת ערי החלוקה הינה בשיקול דעתה הבלעדי של החברה, בין היתר, בהתחשב במועד האספקה ו/או לזמינות השילוח.
משלוחים יבוצעו רק לישובים הבאים: 
א -  אבן יהודה, אלישמע, ארסוף
ב - בני ציון, בית ברל, בצרה, בני דרור, בית יהושוע, בני ברק
ג - גני עם, גן חיים, גליל ים, גבעת השלושה, גבעת ח"ן, גני עם, גבעת שמואל,, גני תקווה
ה - הוד"ש, הרצליה
ח - חרוצים, חירות
י - ירקונה
כ - כפר סבא, כפר מל"ל, כפר הס, כפר עבודה, כפר שמריהו, כפר סירקין
מ - משמרת
נ - נווה ירק, ניר אליהו
ע - עדנים, עין ורד
פ - פתח תקווה
צ - צופית
ר - רעננה, ראש העין, רמת השרון, רמות השבים, רשפון
ש - שדי חמד, שפיים, שדה ורבורג
ת - תל מונד, תל יצחק
 עלות משלוח 35 ש"ח.

אופן אחסון וטיפול במוצרים
כל הקינוחים נאפים בסמוך להזמנה.
 עוגיות קראנצ: עד 5 ימים בטמפרטורת החדר בשקית/קופסה סגורה.
חימום העוגיה:
באמצעות התנור - לחמם תנור ל180 מעלות, 2-4 דקות.
או כ-10 שניות במיקרוגל.
 נשיקות מרנג - עד שבועיים בכלי אטום.
 אלפחורס - נשמרים עד 5 ימים בכלי אטום בטמפרטורת החדר, או במקפיא עד שבועיים.
Coi בניית אתרים
0